Kalligram / Archívum / 2008 / XVII. évf. 2008. május – Borges / Borges

Borges

Bartók Imre
(tanulmány)

Borges könyvtáráról

Wirágh András
(tanulmány)

Hagyományrombolás – hagyományteremtés

Jorge Luis Borges: Három Júdás-változat

Nádor Zsófia
(tanulmány)

Tlön Furcsa Hurkai

Narratív paradoxonok Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius című novellájában

Krusovszky Dénes
(tanulmány)

Nagyban bűnözők

Borges és Eastman

Földvári József
(tanulmány)

(Vissza)élés az írással

Lazarus Morell kapcsán