Kalligram / Archívum / 2008 / XVII. évf. 2008. május – Borges

2008 / 5.

XVII. évf. 2008. május – Borges
Balázs Attila
(novella)

Tito hasa

Sopotnik Zoltán
(versek)

Futódal; Futófény; Futóhét; Futónomád

Gordon Agáta
(vers)

Evolúciós induló

Pályi András
(regényrészlet)

Az élet méze

Jósvai Lídia – Pályi András
(beszélgetés)

„Az irodalmi énem inkább én vagyok, mint a hétköznapi”

A kerület órái című kötetről

Takács Zsuzsa
(vers)

A merénylő monológja

Bartók Imre
(tanulmány)

Borges könyvtáráról

Wirágh András
(tanulmány)

Hagyományrombolás – hagyományteremtés

Jorge Luis Borges: Három Júdás-változat

Nádor Zsófia
(tanulmány)

Tlön Furcsa Hurkai

Narratív paradoxonok Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius című novellájában

Krusovszky Dénes
(tanulmány)

Nagyban bűnözők

Borges és Eastman

Földvári József
(tanulmány)

(Vissza)élés az írással

Lazarus Morell kapcsán

Guillaume Metayer
(tanulmány)

Kemény István és a történelem, avagy a mítosz örök visszatérése

Bárdos Miklós fordítása

Darabos Enikő
(tanulmány)

Állati szex, szörnyű öröm – nemi (v)iszonyok az Éltemben

Pályi András: Éltem. In uő: Éltem – Másutt – Túl. Kalligram, Pozsony, 2001

Orcsik Roland
(kritika)

Nem megy sehová

Szakmány György: Apu nem megy sehová. Új Palatinus, 2007

Nemes Z. Márió
(kritika)

Idegváros és üvegkoporsó

Bajtai András: Az átlátszó város. Parnasszus Könyvek, Új vizeken sorozat, Budapest, 2006

Szabó Marcell
(kritika)

A főmondat és a beteg másik

Pollágh Péter: Fogalom. JAK–L’Harmattan, Budapest, 2005