Kalligram / Műfajok / Esszé

Esszé

Sort by: Issue | Author
Jakabffy Tamás
(Részlet egy nagyobb esszéből)

Valamivel negyed előtt

Salat Levente

Philippica az idő ellen

Salat Levente

Romániai magyar közérzet

Salat Levente

Levél a szerelem retorikájáról

Tánczos Vilmos

Taxizó romák, juhmérő parasztok

Egy szempont a néprajzosi közérzet vizsgálatához

Török Dalma

Nézek, mint a moziban

Zakariás Erzsébet

Helyzetjelentés (magamról)

Hizsnyai Zoltán

Az Éneklő Borz futára a Vasmacskában

Kelemen Attila

Kedves barátom Astarót,

-i -n (közreadó)
(részlet)

Tsúszó Sándor indigójának olvasat-töredéke

Wallentínyi Samu
(esszé)

Petőfi

N. Tóth Anikó
(esszé)

„– Ki vagy Te? – Egy Fiú.”

Cédulák Mándy Iván Csutak-regényeiről

Fedor Matejov

Megjegyzés Dominik Tatarka és Ružena Grebeníčková szövegéhez

F. Kováts Piroska fordítása