Kalligram / Archívum / 2000 / IX. évf. 2000. október

2000 / 10.

IX. évf. 2000. október
Monoszlóy Dezső
(regényrészlet)

A halálom utáni napon

Géczi János
(vers)

Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz

Duba Gyula
(regényrészlet)

Mittelhauser báró halála

Grendel Lajos
(regényrészlet)

Nálunk, New Hontban

Németh Zoltán
(tanulmány)

A posztreferenciális olvasatélvezet

Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

A végtelen novella poétikája

Csehy Zoltán
(tanulmány)

A szöveg hermaphroditusi teste

Antonio Beccadelli
(részletek)

Hermaphroditus

Fordította Csehy Zoltán

Polgár Anikó
(tanulmány)

Versemlékek, falfirkák, lábjegyzetek

Polgár Anikó
(vers)

Egy géheriánus levele Catullushoz

Radnóti Zsuzsa
(tanulmány)

A magyar abszurd kezdetei

Mészöly Miklós

Käfer István
(tanulmány)

A szlovákok és Petőfi

Szesztay Ádám
(kritika)

Esterházy-dokumentumkötet

[Molnár Imre (szerk.): Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Ister, Budapest, 2000.]