Kalligram / Műfajok / Tanulmány

Tanulmány

Sort by: Issue | Author
Ács Pál
(az utolsó fordulat előzményei Weöres Sándor költészetében)

Két világ határán

Adamik Tamás
(bevezető)

Quintilianus a szónoki és írói mesterségről

Amedeo Di Francesco
(tanulmány)

Az echós vers Balassinál és Gyöngyösinél

András Sándor
(tanulmány)

Esik az eső, idik az idő

András Sándor
(tanulmány)

Ingajáraton a konfesszió és a fikció két partja között

Kukorelly TündérVölgyének műfaji rejtelmeiről

András Sándor
(tanulmány)

A megrendült antikvitásról

Andrzej Nowak
(tanulmány – Pálfalvi Lajos fordítása)

Hogyan buknak el és születnek újjá birodalmak

Anghy András
(tanulmány)

Egy kő

Angyalosi Gergely
(tanulmány)

Az apokalipszis víziója és a posztmodern magyar próza

Angyalosi Gergely
(tanulmány)

Krúdy és a beszélő test