Kalligram / Archívum / 2006 / XV. évf. 2006. május–június

XV. évf. 2006. május–június

2012 / 5–6.

XV. évf. 2006. május–június
Acsai Roland
(versek)

„Egy másik én”

Balázs Imre József
(elemzés)

„Egy másik én”

Bánki Éva
(novellák)

Döbröghyné Ludas Panni; Erődvárosok

Marno János
(versek)

Ott; Mi is; Fiametta

Pályi András
(Netnapló)

Egy hét önmagammal

Álvaro de Campos
(versek)

Őszinte költemény; Születésnap; Esetlegesség

Mohácsi Árpád fordításai

Kiss Noémi
(esszé)

A tökéletlen város

[Die unvollkommene Stadt]

Jékely Gáspár
(regényes párbeszéd – részlet)

A gének öntőformái*

Pálfalvi Lajos
(bevezető)

Kis fehérorosz demonológia

Adam Hlobusz
(próza)

Demonokameron: A Kaduk; A Képtárnok; Ködlidérc; A Betörő

Pálfalvi Lajos és Keresztes Gáspár fordításai

Szlavamir Adamovics
(vers)

Öld meg az elnököt

Keresztes Gáspár fordítása

Tandori Dezső
(Költészetelbeszélés)

A Szép Ernő Hathuszas

Demény Péter
(versek)

Válasz egy szemrehányásra; Az ember mindig

Harmath Artemisz
(tanulmány)

Nagyon szanaszét?

A töredezett vers-én olvasása Parti Nagy Lajos Na szép kezdetű szövegében

Németh Zoltán
(tanulmány)

A megteremtett hagyomány

Parti Nagy Lajos: Esti kréta. Jelenkor, 1995, 2000

Tóth Ákos
(kritika)

Dalok a (nem-)szabadesésről

Acsai Roland: Alagútnapok. Palatinus Kiadó, Budapest, 2005

Kránicz Gábor
(kritika)

Bánki Éva Aranyhímzés című kötetéről

(Magvető, Budapest, 2005)

Götz Eszter
(kritika)

Hitler, a fekete mágus

Cezary Michalski: A nácizmus ezoterikus forrásai. Európa Könyvkiadó, Mérleg sorozat, 2005

Horváth Viktor
(kritika)

A Vaddisznó nyomán

Baltasar Porcel: A vaddisznó szíve (El cor del senglar). Ford.: Kertész Lóránt, versbetétek: Ladányi-Turóczy Csilla. Palimpszeszt, Budapest, 2004