Kalligram / Műfajok / Recenzió, kritika

Recenzió, kritika

Sort by: Issue | Author
Milan Nič
(recenzió)

Michnik árnyéka

F. Kováts Piroska fordítása

Rudolf Chmel
(recenzió)

Emberséges államférfi és értelmiségi

Görözdi Judit fordítása

Milan Hamada
(recenzió)

Konrád György – a miénk is

Görözdi Judit fordítása

Pavel Matejovič
(recenzió)

Jósáfát völgye

Görözdi Judit fordítása. A recenzióban idézett szöveket Fejér Irén és Éles Márta fordította

Miroslav Marcelli
(recenzió)

Moralista – túl a moralizáláson

Görözdi Judit fordítása

Karol Moravčík
(recenzió)

(Nemcsak) a szolidaritás előfeltételei

Görözdi Judit fordítása

Hungler Tímea
(kritika)

Esterházy Péter Daisy c. librettója

Máthé Andrea
(kritika)

Az Anyának a Fiú és a Fiúnak az Anya

(Esterházy Péter: A szív segédigéi)

Z. Varga Zoltán
(kritika)

Auctor in fabula

Selyem Zsuzsa
(kritika)

Archeológia és prímszám-technika a Tizenhét hattyúkban

Gyáva agáda

Bengi László
(kritika)

Paradoxonok pornográfiája

(Esterházy Péter–Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk)

Zsadányi Edit
(kritika)

„Lesem az arcát, nem néz vissza"

Nemi szerepek, látvány és nézőpont vizsgálata Esterházy Péter Egy nő című írásában

Simon Grabovac
(recenzió)

Kettős játék

Csányi Erzsébet fordítása

Pavel Vilikovský
(recenzió)

A hanyatlás krónikája

(Závada Pál: Jadvigin vankušík – Jadviga párnája)

Hizsnyai Tóth Ildikó fordítása

Adam Bžoch
(recenzió)

Néhány megjegyzés Závada Pál Jadviga párnája című könyvéhez

-i -n fordítása