Kalligram / Műfajok / Recenzió, kritika

Recenzió, kritika

Sort by: Issue | Author
A. Gergely András
(kritika)

Egy hibrid műfajú forrástanulmányról

Szakál Gyula: Túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében (1957–1990). Budapest–Győr–Pozsony, 1997

Adam Bžoch
(recenzió)

Néhány megjegyzés Závada Pál Jadviga párnája című könyvéhez

-i -n fordítása

Adam Bžoch
(recenzió)

Vilikovský utolsó lova

Fundárek Ferenc fordítása

Adorján-Kiss Tibor
(kritika)

Kis posztmodern könyv, nagy metanarratív twist

Adalék Antonio Tabucchi Indiai éjszaka című regényének olvasásához

Aknai Tamás
(Jóry Judit: Szerelem és gyászdal)

„Mors peccatorum pessima” , avagy „a szerelővel – azzal nem …”

Alexander Halvoník
(recenzió)

Az utolsó pompeji ló

Csehy Zoltán fordítása

András Sándor
(kritika)

Verskóstolók ínyenceknek

Átkelés. Kortárs amerikai költők. Ford. és szerk. Gyukics Gábor, Nyitott könyv, Budapest, 2007

Ira Cohen: Cornucopion Bőségszaru. Ford. Gyukics Gábor, Új Mandátum, Budapest, 2007

András Sándor
(kritika)

A rejtélyfejtő rejtélye

Földényi F. László: A festészet éjszakai oldala. Kalligram, 2004

András Sándor
(laudáció)

TündérVölgy-laudáció

András Sándor
(Tábor Ádám: Versmező - kritika)

Szót szakítani az élet fájáról

András Sándor
(Balázs Imre József Jung a gépteremben című kötetéről)

gép terem benn

Antal Balázs
(kritika)

Versszövegkönyv

Kiss Tibor: Ventilátor blues. Válogatott dalszövegek. JAK – L’Harmattan Kiadó. Budapest, 2006

Antal Balázs
(kritika)

Weöresnek lenni

Irena Dousková: Weöres Csepel. Fordította Csoma Borbála. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2006

Antal István
(kritika)

Redukció