Kalligram / Archívum / 1999 / VIII. évf., január - február

1999 / 1-2.

VIII. évf., január - február
Határ Győző
(tárcatanulmány)

Színház

(tárcatanulmány a színházról, a felszabadulásról, az elszabadulásról - a történelem és a szellem kényszerpályáiról)

Bettes István
(verses dráma)

Mácsonya

Vadvirágjáték

Czinder Ágnes
(dráma)

Komédia à la carte

Lászlóffy Aladár
(Vers)

Újévi víz

Ramszecú japán költő emlékére

Borcsa János
(tanulmány)

Önértelmezés Méliusz József esszéprózájában

Lászlóffy Csaba
(tárcaesszé)

Valami más

(Egy szövetség megközelítése)

Géczi János
(kisesszé)

Bevezetés a Felhőtanba

Kendi Mária
(versek)

Szívzörej; Törött pohár és árnyéka

Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

Az Ottlik-próza mint a többfunkciós irodalmi ismétlések szövegmodellje

(részlet)

Mizser Attila
(versek)

Snitt; Tamagocsi

Hushegyi Gábor
(kritika)

Három év

Németh Ilona & At Home Gallery (Somorja)

Jan Patočka
(esszé)

Nemzeti programunk dilemmája. Jungmann és Bolzano

Németh István fordítása

Pozsvai Györgyi
(kritika)

Színnel vagy szóval?

N. Tóth Anikó
(kritika)

A vízcsöpp metamorfózisa

Mészöly Miklós meséi

Modor Ádám
(kritika)

A Realista és a Lényeglátó

(Molnár Imre: Esterházy János avagy kései laudáció és requiem egy makulátlan emberért)

Soňa Szomolányi
(kritika)

A polgári érettség tesztje

Németh Adél fordítása