Kalligram / Műfajok / Recenzió, kritika

Recenzió, kritika

Sort by: Issue | Author
Barbora Škovierová
(recenzió)

Történetből történetbe: Az utolsó pompeji ló sakkot ad a kortárs szlovák irodalomnak

Csehy Zoltán fordítása

Martin Kasarda
(recenzió)

Egy irodalomtörténeti esemény

Fundárek Ferenc fordítása

Keserű József
(recenzió)

A nyelv útjai kifürkészhetetlenek

Megjegyzések Pavel Vilikovský: Večne je zelený... című szövegéhez és fordításához

Sánta Szilárd
(kritika)

„Mélyebbre ne merülj!"

Hushegyi Gábor
(recenzió)

Modern – posztmodern – posztfotográfia

(A szlovákiai fotóművészet 1925–2000. Modern – posztmodern – posztfotográfia, Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony, 2001. 11. 3. – 2002. 2. 10.

Hrabušický, Aurel – Macek, Václav: Slovenská fotografia / Slovak Photography 1925–2000. SNG, Bratislava 2001, 466 p.)

Dánél Mónika
(recenzió)

„Épületek és képek olvasása"

Géczi János carmen figuratum című kiállításáról*

Sz. Molnár Szilvia
(megnyitóbeszéd)

Térbelépő képversek

Géczi János carmen figuratum című kiállításán elhangzott megnyitóbeszéd

Szolláth Dávid
(recenzió)

Halász a hálóban

(Az öntükröző regényről, a motívumelemzésről és Balassa Péter Nádas-monográfiájáról)

Bazsányi Sándor
(kritika)

Pasztell pasztiche

Csabai László: Szindbád, a detektív. Magvető, Budapest, 2010

Szilágyi Miklós
(kritika)

Szakmai és politikai folklór

Ortutay Gyula: Napló 1. (1938–1954); 2. (1955–1966); 3. (1967–1977). Szerkesztette és a jegyzeteket írta Markó László. Alexandra Kiadó, Pécs, 2009–2010

Fodor Péter
(kritika)

Érzékcsalódások között, biztos érzékkel

L. Varga Péter: A metamorfózis retorikái. Tudomány, diszkurzus, medialitás az irodalomban és az olvasásban. JAK – Prae.hu, Budapest, 2009

Nagy Márton Károly
(kritika)

Egy teljesebb poétika felé

Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika. EditioPrinceps, Budapest, 2009

Csehy Zoltán
(operarecenzió)

Az afrikai nő

Mohácsi Árpád
(kritika)

Vádirat a butaság ellen

Spiró György: Tavaszi Tárlat. Magvető, Budapest, 2010

Fábián Emese
(kritika)

Vaktérképek az álomhatárról

Szalay Zoltán: A kormányzó könyvtára. Kalligram, Pozsony, 2010