Kalligram / Műfajok / Tanulmány

Tanulmány

Sort by: Issue | Author
Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

Hajnaltájt

Horváth Györgyi, Rácz I. Péter
(tanulmány)

Nő a vágya?

Az erotikus beszédmód újraírási kísérlete Esterházy Péter Egy nő című könyvében

Tolcsvai Nagy Gábor
(tanulmány)

A nézőpont, amint átalakítja önmagát

Németh Zoltán
(tanulmány)

Ester Házy: A nővé válás/halás aktusai

Fried István
(tanulmány)

Márai Sándor (ön)kanonizációja

Szekér Endre
(tanulmány)

Márai, a naplóíró

Mészáros András
(tanulmány)

Márai Casanova-képe a Vendégjáték Bolzanóban c. művében

Szerelemontológiai olvasat

Polgár Anikó
(tanulmány)

Morzsák Márai asztaláról

Podhoránszky Milán
(tanulmány)

„...a nagyvilágon kívül nincsen számodra hely..."

Márai és Tsúszó naplóinak összevetése

Keserű József
(tanulmány)

„Megvallom nektek, barátaim..."

(Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából)

Benyovszky Krisztián
(tanulmány)

Az enyészet glóriája

Regény/tér/mozgás Bodor Ádám Az érsek látogatása című regényében

Kocur László
(tanulmány)

„Az olvasónak pedig joga van játszani a művel"

Koncsol László irodalomkritikusi gyakorlata

Perecz László
(tanulmány)

Szép rendbe foglalva

Apáczai Csere János

Kibédi Varga Áron
(bevezető tanulmány)

A mai francia regény

Gömöri György
(bevezető)

Néhány szó Aleksander Watról