Kalligram / Archívum / 2006 / XV. évf. 2006. szeptember–október

XV. évf. 2006. szeptember–október

2006 / 9–10.

XV. évf. 2006. szeptember–október
Vida Gergely
(vers)

Játszanék kezével

Hizsnyai Zoltán
(vers)

Látszanék szemével

Nagy Koppány Zsolt
(regényrészlet)

Jozefát úr téblábolásai

Fulvia
(vers)

Navidium Isidis

Szalay Zoltán
(novella)

Amíg neked jó

Nemes Z. Márió
(versek)

Puskin mellei; Mint a bérlők; Amikor a hidegre ébredsz; Szabályos közlekedés

Ladjánszki Márta koreográfiája alapján

Pavel Vilikovský
(novella)

Kúčanský-Smith kék korszaka

Tóth Annamária fordítása

Mizser Attila
(versek)

fehér; kölcsön; ahogy

Irena Dousková
(regényrészlet)

Weöres Csepel*

Csoma Bori fordítása

Veres Erika
(versek)

Reggel; LOVE

Adam Michnik
(esszé)

A huszadik század Ariadnéja

Pályi Sándor Márk fordítása

Havas László
(bevezető)

Az európai „uniós és nemzeti polgár” eszmény gondolati előfutára: CICERO (Kr. e. 106–43)

A római világ anyagi és szellemi javainak „humanista” feltérképezője és összegzője

Cicero
(beszédek)

Cicero-breviárium

válogatta és összeállította Havas László

Havas László, Lakfalvi Géza, Maróti Egon, Boronkai Iván, Simon Attila fordításai

Szekeres Csilla
(esszé)

Tusculumrec

Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere. Fordította Vekerdi József, a Marcus Tullius Cicero A szintézisteremtő, a latin nyelvű filozófia alapjainak megteremtője (Kr.e. 106–43) című tanulmányt Havas László írta. Allprint Kft. 2004, 335 oldal

Konsztantinosz Rhodiosz
(vers)

Ki téged, ő, Szűz, megpróbál lefesteni

Polgár Anikó fordítása

Ióannész Mauropusz Eukhaitész
(vers)

Saját sírjára

Polgár Anikó fordítása

Ióannész Küriotész-Geometrész
(versek)

Őrjöng a test; Erósz és Krisztus; A föld, a tenger és az ég; A nő; A bor

Polgár Anikó fordításai

Jász Attila
(esszé)

A lét elviselhetetlen nehézsége

Avagy élet és irodalom dilemmája Márai utolsó Naplójában

Pollágh Péter
(versek)

Izgalmi érem; Ilyen rúzs

Pénzes Tímea, Nádori Lídia
(beszélgetés)

Beszélgetés Nádori Lídiával

Terézia Mora: Nap mint nap. Ford. Nádori Lídia. Magvető Kiadó, Budapest, 2006

(Terézia Mora: Alle Tage. Roman, Luchterhand Verlag, Müchen, 2004)

Madarász Imre
(tanulmány)

Népi nyelv és nemzeti irodalom

Puskás István
(kritika)

Vittorio Alfieri életműve

Madarász Imre: Vittorio Alfieri életműve felvilágosodás és Risorgimento, klasszicizmus és romantika között. Budapest, 2004

Dunajcsik Mátyás
(kritika)

Dicsőség az élőknek

gondolatok Turányi Tamás Kerek Szeptember című kötetének kapcsán

(különös tekintettel a Lazac-emlékmű című versre)

Horváth Márta
(kritika)

Monsieur le vivisecteur éjszakai könyve

Robert Musil: Naplók (Válogatás). Válogatta Földényi F. László, fordította Györffy Miklós. Pozsony, Kalligram, 2006

Krupp József
(kritika)

„a gyökerek most tényleg gyökerek”

Peter Michalovič
(kritika)

Egy (férfi)test erotikái és poltikái

Pályi András: Megérkezés. Kalligram, Pozsony, 2003

András Pályi: Příchody. (Anna Okrouhlá fordítása) Host, Brno, 2005

Beke Zsolt fordítása